Kuvat, Vuosi '1960'

1 - 30 / 119
>>


Helsinki Asemahalli, 230 V

Bodbacka, Närpiö, 20 kV

Bodbacka, Närpiö, 20 kV

Bodbacka, Närpiö, 20 kV

Bodbacka, Närpiö, 20 kV

Jossain, 400/230 V

Jossain, 400/230 V

Asikkala, 20 kV

Jossain, 230 V

Jossain, 230 V

Jossain, 230 V

Jossain,

Jossain, 40

Jossain, 230 V

Jossain, 230 V

Jossain, 230 V

Hyvinkää, Keskusta, 230 V

Joensuu, 230 V

Joensuu, 230 V

Kerava, Kytömaa, 230 V

Kerava, Kytömaa, 230 V

Kerava, Lapila, 230 V

Kerava, Lapila, 400/230 V

Kerava, Lapila, 230 V

Kerava, Lapila, 230 V

Alajärvi, keskusta, 400/230 V

Alajärvi, keskusta, 400/230 V

Alajärvi, keskusta, 400/230 V

Kerava, Keskusta, 230 V

Alajärvi, Pekkola, 400/230 V

1 - 30 / 119
>>

© Janne Määttä 2004-2017