<< ^ >>

Vaajakoski_talvijuoksutukset_2014.jpg

Leppäveden pinta on niin korkealla että vettä menee ylisyöksypadon yli. Tästä johtuen Vaajakoskella on vielä Tammikuun kovilla pakkasillakin tulvaluukut auki osan aikaa vuorokaudesta. Tällä saadaan seurattua Vaajavirran luonnonmukaista virtaamaa. Yhdestä luukusta menee nykyisellä vedenkorkeudella (81.15) vettä n. 70m3 sekunnissa. Voimalaitoksen koneiden kanssa yhteenlaskettu lähtövirtaama Päijänteeseen on kuvanottohetkellä n. 260m3/s. Vuodelta 1920. Vaajakoski, vanha voimalaitos 17.01.2014
Kuvaaja: Niila Heikkilä

18.01.2014 06:01 <KMW> Onko Keiteleen kanavalla koskaan käytetty sulkuja tulvajuoksutuksiin?
19.01.2014 23:17 <NH> Keiteleen kanavan sulkujen ohjauksessa on olemassa uittosulutusmoodi jossa ylempää sektoriporttia voidaan raottaa alaportin ollessa auki, tukkilautan poistumista helpottamaan. Tätä käytettiin 1994 - 2002 jolloinka puuta uitettiin Kymijoen vesistössä kanavaa pitkin. Teoreettisella tasolla on mahdollista käyttää sulkuja myös tulvajuoksutuksiin. Ympäristö sanelee kuitenkin seuraavia seikkoja: Sulut, joidenka vieressä on jo aikaisemminkin ollut voimalaitos, eivät tarjoa lisähyötyä juoksutuksiin, koska voimalaitosten tulvaluukkukapasiteetti on mitoitettu jo vuosikymmeniä ennen kanavan rakentamista sille tasolle että suurimmilla mahdollisilla virtaamillakaan juoksutustarvetta ei sulun kautta pitäisi olla. Kahdella ylempänä olevalla sululla (Kapeenkoski ja Kuusaankoski) on kuitenkin olemassa vilkkuopasteet varoituskyltteineen, joissa varoitetaan että punaisten valojen vilkkuessa ajo sululle on kielletty tulvajuoksutuksen takia. Näiden sulkujen vieressä sijaitsevat uittoperkauksia lukuunottamatta luonnontilaiset kosket. Koska ympäröivää maakannasta on madallettu, voisi tietyllä ylivedenkorkeudella syntyä tilanne että täytyisi tulvajuoksuttaa myös sulun kautta, jotta vesi ei menisi porteista ylitse. Tiettävästi historian aikana ei tällaista tulvajuoksutusta ole tarvinnut tehdä, vaikka lähellä on oltukin. Viimeksi toissa keväänä. Kapeenkosken yläpuolinen Kuhnamo-järvi ja Kuusaankosken yläpuolinen Vatianjärvi ovat varsin pieniä vesitilavuudeltaan, eli vedennousu on varsin nopeaa tietyissä tilanteissa. Periaatteessa siis Keiteleen kanavaa voi käyttää juoksutusapuna, mutta suluista ei ilman muutoksia tai turvarajojen ohituksia saa menemään vettä niin paljoa että juoksutuksista olisi merkittävää hyötyä. Luultavasti näin myös siksi, että halutaan säästää kanavan rakenteita. Joissain hypoteettisissa voimalaitoshäiriöissä, kuten Kuhankosken ison valssin jumiutuessa ala-asentoon vuosisataisen suurtulvan aikaan, sulusta saisi varmaan helposti menemään vettä lähes voimalaitoksen virtaaman verran kun avataan luukut väkisin käsiajolla. Alakanavan pengerrysten ja muiden rakenteiden kesto voisi olla kuitenkin kyseenalaista. Talvijuoksutuksiin ei kanava soveltuisi, koska sulkumekanismeissa ei ole sulatuslämmityksiä.
20.01.2014 00:01 <Mikko Koho> Ja tuossa on lisää siitä miksi kanavan käyttö tulvajuoksutuksiin voi olla vaarallista:
http://turvallisuustutkinta.fi/material/attachments/otkes/tutkintaselostukset/fi/vesiliikenneonnettomuuksientutkinta/vanhemmattutkinnat/rwsoZUNDr/1_1988_Tutkintaselostus.pdf

Tuossa oli siis pohjimmiltaan kyse samasta asiasta kuin mikä tulee jos voimala tulee pikasulkuun tai muuten säätää voimakkaasti. Vesimassojen hitaus aiheuttaa aaltoilua ja tuossa kanavassa ja tapauksessa se oli niin rajua että heikosti kiinnitetty vene irtosi ja meni sulun läpi. Nykyisin, lukemani mukaan, tuolla on turvapuomi jonka pitäisi estää sulkuun meno jos juoksutus on päällä.
20.01.2014 11:40 <Hartsa> Pikasulku laitoksella on tullut koettua..Hyvin muuttuu ilmaipaine hallissa ja tuntuu rakenteissa että nyt tuli stoppi....
NH Joo siinä voisi olla perää jos kuhankoskella valssi hyytyisi niin hyvinkin pysyy ajamaan vettä sulunkautta totta että se taas sitten kuormittaisi sulkurkenteita paljonkin vedellä on ihmeelinen voima =D
18.02.2014 18:35 <Nivala> Onko sisäkuvia?
10.12.2016 21:42 <KMW> Aikaisempaan keskusteluun liittyen.... ilmeisesti ainakin Kuusan sululla on varauduttu juoksutuskäyttöön, koska varoitusvalot ja -taulukin löytyvät:
http://kanaler.arnholm.nu/bilder/finland/kuusa/kuusa03.jpg

© Janne Määttä 2004-2017