<< ^ >>

Kalkkinen_tolppagalleria3.JPG

Päijänteen pinnan noustessa juoksutustason yläpuolelle, ensimmäisenä avataan Kalkkistenkosken toisessa haarassa oleva säännöstelypato. Kuvassa säännöstelypato on lähes täysin auki. Mikäli padon virtaama ei riitä, juoksutusmäärää lisätään kanavan avulla. Kalkkistenkoskessa siis toinen haara on luonnonuoma, ja siinä virtaa vesi aina. Määrä riippuu Päijänteen pinnankoskeudesta. Kuvanottohetkellä Kymijokeen lähti n. 450m3/s, joka nostaa kymijoen alajuoksulla virtaamia varsin suureksi. Anjalankoskella virtaama oli 600m3/s, eli reilusti tulvarajan yli. Ennen Päijänteen säännöstelyä, suurin tilastoitu tulva oli ns. Valapaton tulva 1899, jolloin Kalkkistenkosken virtaama oli jopa 750m3/s. Kymijoen alajuoksulla mentiin jo tasolla 900m3/s. Vuodelta 1964. Kalkkisten kanava, Asikkala 15.11.2012
Kuvaaja: Niila Heikkilä

© Janne Määttä 2004-2017