<< ^ >>

REF-testausta.jpg

ABB REF monitaajuus-admintanssifunktion testausta. Vuodelta 2018. Ulvila 24.11.2017
Kuvaaja: Panu Tuhkanen

16.11.2018 22:40 <Make> Kuvateksti ei sano oikein mitään, mutta laitteisto näyttää ammattimaiselta. Samanlainen Sinol- pullo on täälläkin.
17.11.2018 09:24 <TT> Admittanssisuojausta käytetään nykyaikaisissa suojareleissä kj-verkon maasulkusuojaukseen. Suojaus perustuu summavirran ja nollajännitteen mittaukseen. Etuna perinteiseen suunnattuun maasulkusuojafunktioon on se, ettei vikaresistanssilla ole suojan toimintasn vaikutusta.
17.11.2018 18:16 <Make> Eli tuokin liittyy teemaan sopivasti sähkönjakeluun.
18.11.2018 19:58 <Sähkäri1965> Admittanssi on impedanssin käänteisluku Y=1/Z, admittanssi Y=G+jB, jossa G=konduktanssi (resistanssin käänteisluku) ja imaginääriosa B=suskeptanssi. Admittanssin yksikkö on Siemens. Admittanssisuojan mittaus perustuu nollavirran ja nollajännitteen mittaukseen. Korjauksena TT:n kommenttiin: admittanssisuojan toimintaan vaikuttaa vikapaikan resistanssi Rf. ABB:n releessä on ns. monitaajuusadmittanssisuoja (ABB:n patentti), jossa em. mittaustavalla päästään nykyisiä suojausfunktioita luotettavampiin tuloksiin. Monitaajuusadmittanssisuojassa rele laskee perusaallon lisäksi 2/3/5/7/9 harmonisten taajuuksien admittanssit ja summaa perusallon admittanssiin harmoonisten komponenttien suskeptanssit jättäen harmonisten konduktanssit huomiotta. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta tällä laskentatavalla saadaan 20 kV maastaerotetusta tai sammutetusta verkosta luotettavampi suuntatieto maasulusta (eli päätellään luotettavammin, onko maasulku suojattavalla johdolla vai ei).
19.11.2018 01:13 <Mikko Koho> Mites helppo tuollainen rele on parametroida normaaliin ylivirta/distanssireleeseen verrattuna? Algoritmi kuulostaa kovin monimutkaiselta.
19.11.2018 09:12 <Sähkäri1965> Jokaisessa releessähän on omat metkunsa. Ehkä suurin hankaluus monitaajuusadmittanssisuojan parametroinnissa on juuri tuon laskenta-algoritmin tunteminen sekä siihen liittyvien asetteluparametrien osaaminen. Yleisesti olen sitä mieltä, että jos mitä tahansa releen ominaisuuksia jonkun suojausfunktion osalta ei tunneta, ei sellaista suojausfunktiota kannata ottaa käyttöön. Asettelut tässä releessä ovat aivan ymmärrettävät, kunhan ensin perehtyy releen ominaisuuksiin huolellisesti. ABB REF releen manuaali on tässä kohtaa varsin hyvä opas koestajalle ja suunnittelijalle. Monitaajuusadmittanssisuojan koestaminen on sitä vastoin aika haasteellinen, mutta käsittääkseni Omicron CMC:lle (ohjelmoitava koestuslaite) on saatavilla ohjelma ko. suojausfunktiolle.

© Janne Määttä 2004-2017