Kuvat, Jännite '110 kV + 110 kV + 110 kV + 110 kV + 400 kV'

1 - 1 / 1


Siikajoki, Ruukki, 110 kV + 110 kV + 110 kV + 110 kV + 400 kV

1 - 1 / 1

© Janne Määttä 2004-2017