<< ^ >>

Salo_Lempila_020810.jpg

110 kV + 400 kV Inkoo-Lieto -ja Lieto-Salo -linjat ylittävät Kokkilaan johtavan tien peltovainioiden kohdalta. Kuvaussuunta kohti Saloa. Salo, Lempilä 02.08.2010
Kuvaaja: Tero T. Toivonen

© Janne Määttä 2004-2017