<< ^ >>

Salo_Lempila_020810B.jpg

400 kV + 110 kV Inkoo-Lieto -ja Lieto-Salo -linjat ylittävät Kokkilaan johtavan tien peltovainioiden kohdalta. Salo, Lempilä 02.08.2010
Kuvaaja: Tero T. Toivonen

© Janne Määttä 2004-2017