Kuvat, Paikka 'Karstula'

1 - 4 / 4


Karstula, 20 kV

Karstula, 4x20 kV

Karstula, 2x20 kV + 2x20 kV

Karstula, 110 kV

1 - 4 / 4

© Janne Määttä 2004-2017