Kuvat, Otettu '2020-05-21'

1 - 18 / 18


Kotka, 20 kV

Kotka, 20 kV

Kotka, 20 kV

Kymi, 230 V

Alajärvi, Kauppi, 230 V

Alajärvi, Kauppi, 230 V

Kotka, Mussalo, 230 V

Kotka, Ruonala, 400/230 V

Kotka, Ruonala, 400/230 V

Kotka, Hovinsaari, 230 V

Kotka, Hovinsaari, 230 V

Kotka, Hovinsaari, 230 V

Kotka, Hovinsaari, 230 V

Kotka, Hovinsaari, 230 V

Kotka, Ruonala, 230 V

Kotka, Ruonala, 400/230 V

Kymi, 230 V

Kotka, Kierikkala, 230 V

1 - 18 / 18

© Janne Määttä 2004-2017