<< ^ >>

040807 010.jpg

110/20 kV Lievestuoreen sähköasema. Laukaa, Lievestuore 04.08.2007
Kuvaaja: Tuomas Lähde

26.08.2012 12:50 <Jouko> SSS Oy:n historiakerronnan mukaan vuoden 1995 tammikuussa Enni-myrsky irroitti täältä sähköasemarakennuksen kattopeltejä lennättäen pellinosan päämuuntajan ja kiskoston välillä oleviin johtimiin. Tästä seurasi keinovikaerottimen laukeaminen ja Imatran Voiman 110 kV johdon jännitteettömyys. Tuulen voimakkuudesta kertoo se, että sähköasemarakennuksen ylin tiilikerros lähti irti seinästä kattorakenteiden mukana.

© Janne Määttä 2004-2017