<< ^ >>

lehmuskyla2.jpg

20 kV PAS-johdon kannatuspylväs, kolmiosovitus. Mikkeli, Lehmuskylä 24.03.2006
Kuvaaja: Tuomas Lähde

© Janne Määttä 2004-2017