<< ^ >>

Kuva1369.jpg

Rantakylän lämpölaitosta Purkutyö menossa Jäljellä on enään 60m teräspiippu kattilahalli on jo möyhennetty pois tehopurku oy toimesta. Laitoksessä oli 2 kattilaa -85 oli kolme POR 5,8 MW ja 54MW 39MW kattilat toinen oli -81 yht oli loppuaikana 93MW sähköntuotantoa ei ollut, Varaus saattoi ehkä olla.Turvetta poltettiin -04 asti jonka jälkee pelkästää öljyllä raskasSäiliön koko oli 980m3 Turvesiilot noin 800m3 Kiinteän polttoaineen käytön aikana lämpökeskuksessa on jatkuva vuoromiehitys. Vuorossa on kaksi miestä. Laitoksen tekniikka on yli 25 vuotta vanhaa ja ei siten enää ole BAT-tasoa. Tämä
koskee erityisesti hiukkaspäästöjä, koska puhdistusjärjestelmänä on vain multisykloni.
BAT-tekniikka edellyttäisi tasoa 20-50 mg/MJ, mutta hakemuksessa
päästöjen todetaan olevan puun osalta 120 mg/MW ja turpeen osalta 133 Vuodelta 1978. Joensuu 23.06.2018
Kuvaaja: Harri Pesonen

26.06.2018 21:37 <Hartsa > Lämpökeskus on otettu käyttöön v. 1978. Sen pääpolttoaine on ollut 2000 luvun alkuun
asti jyrsinturve. Turpeen käyttö on näkynyt rikkipäästöissä, koska pohjoiskarjalainen
polttoturve on keskimääräistä rikkipitoisempaa. Aivan 2000 luvun alussa tehtyjen
teknisten ratkaisujen myötä puuperäisten polttoaineiden käyttöä lisättiin merkittävästi,
mikä on vaikutti sekä rikkidioksidipäästöjen että typenoksidipäästöjen vähenemiseen.
Lisääntyvä puun käyttö vähensi jonkin verran myös tuhkajätteen määrää.
Puuperäistä polttoainetta ei kuitenkaan ole käytetty vuoden 2004 jälkeen.
26.06.2018 21:46 <Hartsa> Oli Jns kaupungin isoin Lämpökeskus toimii varalämpökeskuksena ja kulutushuippujen leikkaajana talvella. Laitoksen polttoaineina voitiin käyttää turvetta, puuta, raskasta polttoöljyä ja kevyttä polttoöljyä. Laitosta käytettiin kesällä että voimalaitoksen kesäseisokin aikana että voimalaitos- ja verkostohäiriöiden
aikana.

© Janne Määttä 2004-2017