Kuvat, Jännite '45 kV/400 V'

1 - 2 / 2


Ylitornio, Jolmankoski, 45 kV/400 V

Ylitornio, Jolmankoski, 45 kV/400 V

1 - 2 / 2

© Janne Määttä 2004-2017