Kuvat, Jännite '20 kV / 230 V'

1 - 9 / 9


Hailuoto, 20 kV / 230 V

Utajärvi, 20 kV / 230 V

Hyrynsalmi, Ukkohalla, 20 kV / 230 V

Ristijärvi, Seitenoikea, 20 kV / 230 V

Mikkeli, 20 kV / 230 V

Mikkeli, 20 kV / 230 V

Muonio, Pallas, 20 kV / 230 V

Muonio, Pallas, 20 kV / 230 V

Inari, 20 kV / 230 V

1 - 9 / 9

© Janne Määttä 2004-2017