Kuvat, Jännite '110 kV / 20 kV'

1 - 6 / 6


Karvsor, Vöyri, 110 Kv / 20 kv

Kiuruvesi, 110 kV / 20 kV

Kiuruvesi, 110 kV / 20 kV

Punkaharju, 110 kV / 20 kV

Punkaharju, 110 kV / 20 kV

Punkaharju, 110 kV / 20 kV

1 - 6 / 6

© Janne Määttä 2004-2017