<< ^ >>

electronicum_giganteum3.jpg

- Korpelan voimalaitos, Kannus. Heinäkuussa 2013 rakenteilla ollut voimalan ohittava kalatie yläjuoksun suuntaan.


Vuodelta 1921. Kannus, Korpela 29.06.2013
Kuvaaja: Jarmo Puntanen

03.07.2013 11:06 <Salmo trutta> Korpelan voiman kalatietyömaa Lestijoella. Vihdoin ja viimein Korpelan voima joutuu rakentamaan kalatien joen ainoaan patoon. Lestijoessa elää yksi Suomen alkuperäisistä meritaimenkannoista.
Meritaimen (Salmo trutta) on uhanalaisuusluokituksessa luokassa äärimmäisen uhanalainen.
03.07.2013 11:59 <Jarmo Puntanen> Jälleen oikein!

Kala-asioihin liittyen, meritaimen eli Salmo trutta ei kuitenkaan ole "äärimmäisen uhanalaianen", vaan juuri päinvastoin eli IUCN:n listassa "least concern". Ehkäpä juuri sen takia mainitun "uhanalaisen" kalan pyyntiä Lestijoesta ei ole mitenkään erityisesti rajoitettu.

http://www.iucnredlist.org/details/19861/0

03.07.2013 12:07 <Salmo trutta> Kansallisessa uhanalaisuusarvioinnissa (2010) meritaimen on äärimmäisen uhanalainen: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Julkaisut/Erillisjulkaisut/Suomen_lajien_uhanalaisuus__Punainen_kir%284709%29 ja http://www.rktl.fi/kala/tietoa_kalalajeista/suomen_uhanalaiset_kalat/

Lestijoessa taimenen kalastusta säätelee kalastuslainsäädäntö sekä paikalliset kalastussäännöt, joita voivat asettaa osakaskunnat ja kalastusalue. Laki suojaa taimenta mm. syysrauhoituksella syyskuun alusta marraskuun puoliväliin asti. Lähiaikoina astuu voimaan uusi kalastusasetus lohikalojen alamitoista. Nykyinen 50 cm:n alamitta nousee vähintään 60 cm:iin. Eli kalastusta kyllä säädellään, joskin siinäkin on vielä kosolti parannettavaa. Taimenen uhanalaisuus on kuitenkin pääosin ympäristöseikoista aiheutuva (lue vesivoiman tuotanto, jokien perkaukset ym.).
03.07.2013 12:21 <Salmo trutta> Niin ja tässäkin on vielä lisää tietoa Lestijoen taimenkannasta: http://www.rktl.fi/kala/tietoa_kalalajeista/taimen/taimenkannan_tila_lestijoessa.html
03.07.2013 12:26 <Jarmo Puntanen> Ehkä kuitenkin otit onkeesi tuon seikan, jonka mukaan lajina S. trutalla ei ole kokonaisuudessaan mitään hätää?

Siis että tähän mennessä ainoastaan tuo yksi pato, joka on sivumennen sanoen on noin 30 km jokisuulta, on tappanut lähes kaikki joen taimenet? Kalastuksella meressä, jokisuulla ja itse joessa, veden happamuudella ja humuksen määrällä, on siis vain jokin ihan marginaalinen merkitys?

Jos minä haluaisin olla ääärimmäisen huolissani taimenesta Lestijoessa, määräisin ensi töikseni ainakin viiden vuoden täydellisen pyyntikiellon koko alueella. Vai haluavatko kalastajat rosvokalstajan imagon?

© Janne Määttä 2004-2017