<< ^ >>

pengerjoki7.jpg

400/230 V Joen keskimmäisen pikku-uoman "padotus", joka nostaa vettä voimalaitosjuopaan. Virallisesti voimalaitos ei padota jokea lainkaan, vaan ottaa osan Pengerjoen virrasta pelkästään luonnonvoimaisesti. Jonkinlainen kivistä tehty pohjapato näytti kuitenkin olevan pääuomassa hieman ylempänä, syystä tai toisesta.Petäjävesi 22.05.2013
Kuvaaja: Jarmo Puntanen

© Janne Määttä 2004-2017