<< ^ >>

160607 016.jpg

20/0,4 kV Varsin tarkkaan täytetty muuntamo Lapaskankaan teollisuusalueella. Kangasniemi 16.06.2007
Kuvaaja: Tuomas Lähde

16.06.2007 21:02 <aku> huono rakenneratkaisu. äärimmäisen vikaherkkä. "pyydys" näin vihtiläisittäin...
13.05.2015 15:04 <Jouko> http://www.kangasniemen-kunnallislehti.fi/Uutiset/15174936.html

Lapaskankaalle on suunnitteilla uusi sähköasema linjoineen 5.3.2015

Lapaskankaan teollisuusalueen sähkökatkokset saattavat olla pian historiaa. Järvi-Suomen Energia Oy suunnittelee teollisuusalueen läheisyyteen uutta sähköasemaa, jonne vedetään noin kolme kilometriä pitkä, puuvarma 110 kilovoltin runkojohto.

Nykyinen Kangasniemen sähköasema sijaitsee keskustaajaman lounaispuolella. Taajaman vastakkaisella puolen oleva teollisuusalue ympäristöineen on pitkien 20 kilovoltin avojohtojen varassa. Samoihin johtoihin kytkeytyvät myös laajat maaseutualueet.

Toissa kesänä Lapaskankaan yritykset tuskastuivat toistuviin katkoksiin ja reklamoivat elinkeinoasiamies Jukka Siikosen kanssa Suur-Savon Sähkö Oy:lle.

Sähköyhtiö aloitti vuonna 2012 taajamien maakaapelointiohjelman sähkönjakelunvarmuuden kehittämiseksi. Valitusten takia yhtiö arvioi uudelleen maakaapelitöiden järjestystä Kangasniemellä ja aikoi painottaa maakaapeleiden ulottamista Lapaskankaan teollisuusalueen suuntaan.

Maakaapelointi ja suunnittelu ovat jatkuneet, ja nyt suunnittelijoilla on käsissään suunnittelukartta. Alustavasti on suunniteltu Kangasniemi–Kauppila-runkojohdon liittymispistettä Olympiakylään kohdassa, jossa linja ylittää Murtomäentien. Ennen Salmelankylää johtoreitti kääntyisi kaakkoon, josta se jatkaisi kohti kaavailtua sähköasemaa Lapaskankaan teollisuusalueen reunassa.

Yhtiön tarkoitus on jakaa jakeluverkostoa pienempiin kokonaisuuksiin, jolloin vikatapauksissa jakeluhäiriöt koskevat pienempää asiakaskuntaa. Samalla varasyöttö ja verkoston huollettavuus paranevat.

Kunnan tekninen lautakunta antoi Järvi-Suomen Energialle suostumuksensa voimajohtohankkeen toteuttamiseen huomautuksella, että asukkaiden kuuleminen on otettava huomioon.

Lautakunnan lausunto liitetään Energiavirastolle tehtävään hankelupahakemukseen ja valtioneuvostolle tehtävään lunastuslupahakemukseen.
13.05.2015 15:05 <Jouko> LS uutisoi asiasta tässä muutama päivä sitten, mutta eipä löytynyt verkkosivuilta ko. uustisjuttua. Olisi ollut taas niitä 110 kW:n linjoja...
05.05.2016 18:33 <muhentaja> Tällä kertaa onkin asiavirhe saatu ujutettua ns. "hieman" sanomalehteä merkityksellisempään paikkaan.

© Janne Määttä 2004-2017